Textové pole: Cílem čítanky je uvést žáky k samostatné školní i domácí četbě a vytvořit tak předpoklady pro práci s původním ruským textem. Svým stupněm náročnosti odpovídají texty této čítanky úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce a jsou určeny žákům mladšího a středního věku. V oddílech Z lidové tvorby (poezie pro nejmenší, jazykolamy, hádanky, ukolébavky; přísloví, báchorky a lidové ruské pohádky) a Z tvorby ruských spisovatelů pro děti a mládež jsou zařazeny nejen texty ke čtení, ale i náměty pro zábavu, pro vystoupení a doplňující materiál k učivu, který je obsažen v učebnicích. Literární texty klasiků 19. a 20. století, ale i současných autorů jsou uváděny tematicky podle přání žáků, nikoliv chronologicky. Jejich výběr provádí samotný žák podle zájmu a vyspělosti. V čítance najdou žáci i stupnici pro vlastní hodnocení textů, nechybí ani komentovaná četba. 
Textové pole: >>> zpět