Učebnice Dějiny středověku prof. Beneše a dr. Mýtinové je určena žákům středních škol, především studentům gymnázií. Má studenty seznámit s klíčovými událostmi, osobnostmi a vývojovými procesy středověké společnosti, umožnit jim nahlédnout historické kořeny současnosti, vzájemnou provázanost minulosti a současnosti. Středověk je epochou, která se již před staletími uzavřela a kterou od našich dnů dělí půl tisíciletí novověké doby. To umožňuje, abychom ji viděli jako civilizační a kulturní celek.

Hierarchické uspořádání středověké společnosti a zároveň idea rovnosti lidí před Bohem, boj o nadvládu nad křesťanstvem mezi papežem a císařem, vývoj poznání světa přírody a člověka, idea jednotného, univerzálního, k jednomu cíli směřujícího dění – to všechno jsou jevy, které nemají zdaleka význam jenom pro svou dobu. Každý z nich sám o sobě, stejně jako jejich vzájemné prolínání, i to, jak byly překonávány, přispívaly k vytvoření dnešní evropské společnosti.

Učebnice je koncipována jako učební prostředek, který má být v rukou jak učitele, tak i žáka nástrojem k výuce historického poznávání. Nechápeme ji tedy jako penzum vědomostí, které se žák má, nebo dokonce musí naučit. Učebnice proto obsahuje více informací, údajů a dat. Zároveň učebnice usiluje i o to, aby se stala vstupním zdrojem informací, které budou rozšiřovány využíváním nejen další populární nebo i odborné historické literatury, ale i znalostmi z ostatních vzdělávacích oblastí (obsah).

Dějiny středověku

Ukázka:

Vikinská expanze