Ojedinělou formu hravé a zábavné  koncepce pracovní učebnice Etická výchova 1 pro 1. a 2. ročník základních škol provází interaktivní text pohádkového příběhu, kde hlavní roli hrají základní pravidla slušného chování a jednání. Zvládnout tento nelehký úkol pomáhá dětem magická postavička průvodce Chumlíka. Kromě pohádkového příběhu jsou zde zařazeny motivační hry a úkoly vždy s výchovným cílem. Další herní aktivity a náměty činností, které by měly mít v hodinách nezastupitelné místo, jsou uvedeny jednak     v kapitole Hry, náměty, nápady v závěru učebnice a jednak   v samostatné příručce Metodické pokyny a rozšiřující náměty her.

Úvodní texty předčítají dětem dospělí, později to vyspělejší čtenáři zvládnou sami. Úkoly za textem vybírají rovněž dospělí podle úrovně vyspělosti dětí. Dětem udělají radost nejen půvabné ilustrace Lindy Ernýgrové, ale také něžné, bílé a skutečné peříčko, které je součástí každé učebnice.

Učebnice je opatřena schvalovací doložkou MŠMT.

Autorky uvedené učebnice připravují ve spolupráci s redakcí Etickou výchovu 2 pro 3.–5. ročník základních škol.

ETICKÁ VÝCHOVA

UKÁZKA