Nová ediční řada čtyř středoškolských dějepisných učebnic, která právě začíná vycházet, nahrazuje starší úspěšnou řadu čtyř svazků světových dějin a dvou dílů českých dějin z 90. let, která se těší stálé přízni studentů i pedagogů. Nové učebnice plně akceptují současný trend výuky dějepisu, a to důraz na nejnovější a soudobé dějiny. Moderní koncepce ucelené kolekce učebnic zkušených autorů pamatuje nejen na zajímavý a srozumitelný výklad, ale i na dokumenty, úryvky deklarací a memorand; jsou uváděny i zlomky z osobních pozůstalostí a nechybí samozřejmě ani přehledné mapy, schémata a bohatý obrazový materiál. Textová část obrazového doprovodu slouží k dokreslení výkladu. Výzvou k pozornému studiu kapitol jsou úvahové texty

a úkoly k zamyšlení. Rychle si zopakovat průběh kapitol a upevnit si představu o sledu událostí vám pomohou zařazené chronologické přehledy.

Jednotlivé učebnice zachycují jak české, tak světové dění daného historického období.

Celkové pojetí této nové ediční řady vyhovuje RVP GV a je schváleno MŠMT.

 

Zkušenosti ovšem ukazují, že učebnice rozhodně není jediným zdrojem informací pro

ty, kteří se učí dějepis či historii. Budeme velmi rádi, pokud informace, které získáte z učebnice, budete konfrontovat s informacemi odjinud (například z filmu, internetu, populárně-naučné literatury) a naučíte se oceňovat jejich hodnotu.

Na závěr se sluší popřát hodně úspěchů při zdolávání nástrah novověké historie. Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že učebnice je „pouze“ pomocnice, která je při absenci píle a zaujetí žáka bezmocná.

UKÁZKA