UKÁZKA

Ediční řadu pěti učebních kompletů ruského jazyka Pojechali uzavírá šestý komplet Pojechali 6 určený především pro 9. ročník základní školy a příslušný ročník víceletého gymnázia, ale i pro studium pokročilých na středních školách. Nový učební soubor důsledně uplatňuje osobní přístup k žákům a rozvíjí komunikativní kompetence úrovně B1 až B2 SERR pro výuku jazyků a plynule navazuje na učebnici ruského jazyka Pojechali 5. Učebnice končí ediční řadu Pojechali na úrovni výuky samostatný uživatel jazyka. Do posledního dílu jsou zařazeny jak turistické zajímavosti, zejména z Moskvy a Petrohradu, určené potenciálním návštěvníkům těchto míst, tak aktuální témata dnešní doby – ekologie, zneužívání návykových látek, evropský informační systém a oblast zábavy a filmu. Po formální stránce je učebnice zpracována opět tak, aby se stala nedílnou součástí ediční řady (grafická úprava, ilustrace Lucie Lomové apod.). Tentokrát je však její součástí větší množství fotografií ruských reálií.