Obch. č. 8-2052

H. Novotná, E. Špačková
Etická výchova 2 pro 3., 4. a 5. ročník
Komplet Etická výchova 2 volně navazuje na pracovní učebnici Etická výchova 1. Děti zaujme motivační příběh z běžné základní školy se zaměřením dlouhodobého projektu na zlepšování vztahů ve třídě. Dostávají se prostřednictvím příběhu do říše fantazie Doby snů. Hravou formou se učí zvládat nejprve základní sociální dovednosti až po ty náročnější. Čeká na ně i detektivní úkol, který postupně řeší pomocí splněných úkolů.         K tomu mohou posloužit přiložené samolepky smajlíků – „Radovanů“ v PS.       

Cena: 169 Kč                                          (obsah)  (ukázka)

Obch. č. 8-2070

M. Valenta, O. Muller, I. Havlínová
Občanská výchova 7
Druhý díl učebnice občanské výchovy nové ediční řady pro 7. ročník ZŠ opět vychází z koncepce oblíbených učebnic Milana Valenty. Stěžejní linii tvoří didaktizované příběhy propojené v seriál. Učebnice jsou rozšířeny o bohatý didaktický aparát a každou z nich doplňuje pracovní sešit a metodická příručka (autoři I. Havlínová a O. Müller). Část otázek a úkolů je zpracována formou dramiky. V části nazvané Co ještě dokážete jsou zařazeny další informace k tématům jednotlivých kapitol a hlavně rozšiřující úkoly, z nichž některé jsou dlouhodobé a představují formu miniprojektů či projektů. Součástí učebního textu jsou vtipné a svižné ilustrace Lukáše Urbánka.

Cena: 149 Kč                                      (obsah)  (ukázka)


  Obch. č. 8-2051

I. Dufková, H. Novotná, E. Špačková
Etická výchova 1

pro 1. a 2. ročník ZŠ

 

Ojedinělou formu hravé a zábavné koncepce pracovní učebnice Etická výchova 1 pro 1. a 2. ročník základních škol provází interaktivní text pohádkového příběhu, kde hlavní roli hrají základní pravidla slušného chování a jednání. Zvládnout tento nelehký úkol pomáhá dětem magická postavička průvodce Chumlíka.

Kromě pohádkového příběhu jsou zde zařazeny motivační hry a úkoly vždy s výchovným cílem. Další herní aktivity a náměty činností, které by měly mít v hodinách nezastupitelné místo, jsou uvedeny jednak v kapitole Hry, náměty, nápady v závěru učebnice a jednak v samostatné příručce Metodické pokyny a rozšiřující náměty her.

Úvodní texty předčítají dětem dospělí, později to vyspělejší čtenáři zvládnou sami. Úkoly za textem vybírají rovněž dospělí podle úrovně vyspělosti dětí. Dětem udělají radost nejen půvabné ilustrace Lindy Ernýgrové, ale také něžné, bílé a skutečné peříčko, které je součástí každé učebnice.

Učebnice je opatřena schvalovací doložkou MŠMT.

Autorky uvedené učebnice připravují ve spolupráci s redakcí Etickou výchovu 2 pro 3.–5. ročník základních škol.

Cena: 129 Kč                                    (obsah)  (ukázka)

                           Další