Vážené kolegyně, vážení kolegové,

redakce SPL - PRÁCE spolupracuje s institucemi pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v celé republice, a to formou přípravy vzdělávacích seminářů, na kterých se můžete setkat s renomovanými autory našich učebnic a publikací.
Součástí každé metodické akce je i prodejní výstavka našich učebnic vztahující se vždy ke konkrétnímu vzdělávacímu oboru metodické akce. Pro Vaši informaci uvádíme v naší nabídce u jednotlivých metodických akcí název přednášky, jméno lektora, datum a místo konání metodické akce a webové stránky pořadatele, na kterých můžete v případě zájmu získat bližší údaje o každé zde uvedené metodické akci.